+(86) 13866126226
hfchengchi@163.com

联系城池

合肥庐江县城池工业炉厂是研发/设计/制造各种箱式工业电炉专业厂家,箱式电炉系列产品主要有:箱式电阻炉,箱式加热炉,高温箱式炉,箱式气氛炉,箱式退火炉,箱式淬火炉,箱式回火炉,箱式烧结炉,箱式热风炉,箱式真空炉,箱式实验炉,箱式高温炉,实验箱式炉,箱式发黑炉,箱式电炉配件等.

合肥·庐江县城池工业炉厂
电 话:0551-8776 6627
联系人:唐君
手 机:13866126226
传 真:0551-877 666 27
地 址:安徽省合肥市庐江军二中路17号
网 址:www.chenchr.com     www.cuihuocao.com     www.industrial-furnace.com  www.zhanhuocao.com   www.chengchi.net.cn   www.chengchi.ah.cn
邮 箱:hfchengchi@163.com